Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Czy zastanawialiście się Państwo ile kosztuje sprawa o rozwód w sądzie? Jeśli nie, to niniejszy artykuł pomoże w przybliżeniu tej tematyki.

Zanim złożycie Państwo pozew o rozwód w sądzie warto wiedzieć ile może kosztować poprowadzenie takiej sprawy. Przede wszystkim w przypadku sprawy o rozwód należy liczyć się z kosztem stałej opłaty sądowej od pozwu, która w myśl art. 26 Ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi 600 zł. Jeżeli jednak zostanie orzeczony rozwód bez orzekania o winie, sąd zwróci nam połowę uiszczonej opłaty od pozwu (300 zł), a ponadto będziemy mogli domagać się jeszcze od byłego małżonka zwrotu ¼ wpisu czyli 150 zł. Realnie poniesiony przez nas koszt w związku ze złożeniem pozwu o rozwód wyniesie zatem nie 600 a 150 zł. (proszę jednak pamiętać, że dotyczy to tylko sytuacji, gdy uzyskamy orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie!; w przeciwnym wypadku zasadą jest, że sąd obciąża kosztami postępowania stronę przegrywającą proces).

Warto wiedzieć, że jeżeli w toku postępowania rozwodowego małżonkowie będą chcieli dokonać jednocześnie podziału majątku wspólnego lub np. jeden z małżonków zgłosi wniosek o eksmisję małżonka drugiego ze wspólnie zajmowanego mieszkania, to w razie nakazania przez sąd takiej eksmisji albo dokonania przez sąd podziału majątku w wyroku orzekającym rozwód, powinniśmy spodziewać się pobrania od nas dodatkowych opłat w wysokości 200 zł – za rozpatrzenie wniosku o eksmisję i 1.000 zł – w przypadku rozpoznania wniosku o podział majątku wspólnego (chyba, że małżonkowie zgłoszą zgodny projekt podziału tego majątku – wówczas opłata wynosi 300 zł). Wynika to z treści art. 26 ust. 2 wspomnianej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Podobnie rzecz ma się, gdy dochodzimy w pozwie o rozwód alimentów od drugiego małżonka (z tym że w tym przypadku w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka uprawnionego, to małżonek zobowiązany do płacenia tych alimentów będzie musiał uiścić opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia).

W przypadku spraw o rozwód nie pobiera się natomiast dodatkowych opłat od zgłoszonych w pozwie o rozwód wniosków dotyczących uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenia miejsca pobytu dziecka a także zasądzenia alimentów na rzecz dziecka (te wnioski stanowią bowiem co do zasady obligatoryjny element wyroku i jako takie są już objęte stałą opłatą od pozwu o rozwód w wysokości 600 zł).

Z jakimi kosztami możemy się jeszcze spotkać w sprawie rozwodowej? Otóż, jeżeli strony zdecydują się na mediację, zapewne dojdą koszty opłacenia spotkań z mediatorem (w przypadku mediacji pozasądowej: stawki są różne, dosyć często jest to: ok. 150-200 zł za spotkanie; w przypadku mediacji ze skierowania przez sąd: 150 zł za pierwsze spotkanie, za każde kolejne – 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł). W trakcie procesu może pojawić się także potrzeba złożenia wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, np. w związku ze zbliżającymi się wakacjami czy feriami (koszt wniosku: 40 zł) lub konieczność złożenia wniosku o zmianę zabezpieczenia w zakresie alimentów na dziecko po stronie zobowiązanego do ich płacenia rodzica (koszt wniosku: 100 zł). Wydane postanowienia zabezpieczające podlegają z kolei możliwości zażalenia (opłata od zażalenia: 30 zł).

Ponadto, w sprawie o rozwód mogą pojawić się także koszty związane z koniecznością przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS (więcej na temat OZSS znajdziecie Państwo w artykule: Co warto wiedzieć na temat OZSS? ). Koszt za przeprowadzenie przez biegłych badania oraz sporządzenie opinii po tym badaniu może wynieść średnio kilkaset złotych. W przypadku dochodzenia w sprawie o rozwód podziału majątku wspólnego, o ile między małżonkami będzie istniał spór co do wyceny nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, zasadnym okazać się może powołanie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego (tu koszt sporządzenia opinii może wynieść np. 2-3 tys. zł).

Czasem zdarza się, że w sprawach rozwodowych powstaje konieczność ustanowienia kuratora nadzorującego wykonywanie kontaktów z dzieckiem, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Pozostaje jeszcze koszt wynagrodzenia pełnomocnika, o ile strona występuje w sprawie z udziałem adwokata lub radcy prawnego. Średni koszt wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód to kilka tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy adwokata.

Należy pamiętać, że zasadą jest, iż strona, która wygrywa proces może wnioskować o zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, od strony przeciwnej. A zatem w przypadku wygranego procesu istnieje możliwość odzyskania części pieniędzy, jakie zapłaciliśmy np. za reprezentowanie nas przez profesjonalnego pełnomocnika w sądzie.

W przypadku uzyskania przez stronę wyroku, który ją nie satysfakcjonuje, możliwe jest wniesienie apelacji, której koszt to 600 zł.

Proszę pamiętać, że jeżeli nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny, istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z tych kosztów.

Podsumowując, całkowity koszt poprowadzenia sprawy rozwodowej w sądzie uzależniony jest od wielu czynników, w tym m.in. stopnia skomplikowania sprawy, ilości dochodzonych roszczeń, konieczności orzekania o kwestiach dotyczących małoletnich dzieci stron, istniejącego konfliktu między małżonkami, potrzeby orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, itp. Koszt ten może więc wynieść od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych a czasem i więcej (w szczególności przy długotrwałych procesach rozwodowych trwających po kilka lat).