Zaprzeczenie ojcostwa – czyli kiedy mąż ma wątpliwości…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

W myśl powyższego domniemania mąż matki jest uznawany za ojca dziecka, jeżeli tylko dziecko małżonków urodzi się we wskazanym przedziale czasu. A co w sytuacji, gdy mąż jest bezpłodny lub utrzymuje, że we wskazanym okresie czasu nie współżył fizycznie z matką dziecka, bo np. przebywał za granicą, gdzie pracował?

Otóż, istnieje możliwość obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, jednak tylko na drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a zatem samo tłumaczenie męża, że nie może on być ojcem dziecka, które urodziła żona, nie jest wystarczające z punktu widzenia skutków prawnych związanych z ojcostwem (jak choćby kwestią alimentów na dziecko :-).

Od powyższego domniemania istnieją pewne wyjątki. Np. domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji między małżonkami. Co więcej, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Co do zasady na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa mąż matki ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Należy mieć na uwadze, że powództwo to nie może być jednak złożone przez męża matki po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Ustalony przepisami czas jest o tyle istotny, że wytoczenie powództwa po upływie tego okresu będzie po prostu bezskuteczne.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytacza się przeciwko dziecku i matce, a jeśli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

W sądzie mąż matki musi wykazać, że nie on jest ojcem dziecka urodzonego przez żonę. Na etapie dowodowym pomocne są przede wszystkim testy DNA, ale również dowód z zeznań świadków czy dokumentu medycznego potwierdzającego bezpłodność u mężczyzny.

Wszystko pięknie, ale co zrobić w sytuacji, gdy np. mąż matki uzyska informację, która podda w wątpliwość jego ojcostwo wobec dziecka żony, a wyznaczony przepisami czas na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa już minie?

Tu z pomocą może przyjść nam prokurator, który może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa nawet po terminie przewidzianym dla męża matki. Jeżeli więc, zachodzi potrzeba wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, a termin na złożenie pozwu już upłynął, należy rozważyć zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do prokuratora. Oczywiście wniosek ten musi zostać należycie uzasadniony.

Proszę pamiętać jeszcze, że z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić także matka dziecka oraz samo dziecko po osiągnięciu pełnoletności. I tutaj przewidziane zostały jednak odpowiednie terminy na wytoczenie powództwa.

Co istotne, nie jest dopuszczalne wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

Na zakończenie warto jeszcze wiedzieć, że wskazany powyżej termin na wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa dla męża matki w określonych przypadkach może okazać się inny. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat samej instytucji zaprzeczenia ojcostwa oraz kwestii procesowych związanych z poprowadzeniem takiej sprawy w sądzie, serdecznie zachęcam do skontaktowania się z moją kancelarią prawną 🙂