Rozwód czy separacja? – o to jest pytanie!

Podstawowe informacje dotyczące instytucji separacji zamieściłam dla Państwa w artykule:  „Separacja – co to takiego?”. Niniejszy artykuł poświęcam natomiast tematyce różnic między separacją a rozwodem.

A zatem jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o różnicach występujących między separacją a rozwodem gorąco zachęcam do lektury tego artykułu:-)

Podstawową kwestią odróżniającą rozwód od separacji jest odwracalność charakteryzująca separację. Rozwód stanowi rozwiązanie małżeństwa w sposób definitywny, trwały. Separacja natomiast jest uregulowaniem faktycznego życia małżonków w rozłączeniu, które może ulec zmianie, gdy małżonkowie do siebie powrócą. Wówczas, w przeciwieństwie do rozwodu, istnieje możliwość zniesienia separacji. Separacja daje więc szansę na przemyślenie sytuacji, problemów występujących w małżeństwie i nie wyklucza możliwości wznowienia pożycia małżeńskiego po upływie jakiegoś czasu.

Kolejną różnicą między rozwodem a separacją, dość silnie związaną ze wskazaną wyżej cechą odwracalności, jest możliwość zawarcia nowego małżeństwa. Po prawomocnym rozwodzie byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie. Po orzeczeniu separacji jest to natomiast niemożliwe, gdyż w świetle prawa małżeństwo osób pozostających w separacji trwa nadal.

Inne są także przesłanki orzeczenia rozwodu i separacji. Rozwód jako rozwiązanie dalej idące wymaga spełnienia większej ilości przesłanek niż separacja. Przy orzekaniu rozwodu należy wykazać przed Sądem, że rozpad pożycia małżeńskiego jest nie tylko zupełny ale i trwały. Przy separacji wystarczy natomiast wykazać, że nastąpił tylko zupełny rozpad więzi małżeńskich, co oznacza, że łatwiej jest uzyskać separację niż orzeczenie rozwodu. O więziach małżeńskich możecie Państwo przeczytać więcej w artykule: „Kiedy Sąd może orzec rozwód?”.

Rozwód od separacji odróżnia również kwestia dotycząca możliwości zmiany nazwiska. Otóż, uzyskanie prawomocnego rozwodu daje nam prawo do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Przy czym warto wiedzieć, że uprawnienie to przysługuje nam w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Orzeczenie separacji nie daje natomiast prawa do zmiany nazwiska.

W przypadku orzekania o separacji na zgodny wniosek stron nieposiadających dzieci poniesiemy też niższe koszty sądowe niż przy sprawie o rozwód, gdzie opłata od pozwu jest stała.

Należy mieć też na uwadze, że wobec małżonków pozostających w separacji nadal aktualny jest obowiązek wzajemnej pomocypodyktowany względami słuszności. Obowiązku tego nie muszą natomiast realizować małżonkowie, którzy uzyskali rozwód.

Jeżeli w wyroku orzekającym separację Sąd zasądza alimenty na rzecz jednego z małżonków, to w przeciwieństwie do określonych przypadków w rozwodzie, tutaj nie istnieje ograniczenie czasowe płacenia tychże alimentów.

Co ciekawe, z pozwem o separację może wystąpić małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia. Z kolei w przypadku rozwodu – co do zasady – taka sytuacja stanowiłaby przesłankę do oddalenia powództwa.

Pamiętajmy jeszcze, że planując założenie w sądzie sprawy o rozwód lub separację warto wcześniej skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Obecność profesjonalnego pełnomocnika na sali sądowej może okazać się bardzo pomocna ?