Kiedy żona może uzyskać alimenty od męża? – czyli słów kilka o alimentach między małżonkami

O alimentach najczęściej słyszymy w kontekście świadczeń pieniężnych płaconych przez rodzica na dziecko, warto jednak wiedzieć, że alimenty mogą być również zasądzone między małżonkami. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się kiedy małżonek może domagać się alimentów od drugiego małżonka polecam lekturę tego właśnie artykułu.

Otóż, alimenty od małżonka można uzyskać np. w związku z toczącą się sprawą o rozwód czy separację. Uprawnienie do ich żądania jest uzależnione od kwestii ustalonej przez Sąd winy za rozkład pożycia małżeńskiego. I tak, w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obojga każdy z małżonków może wnosić ozasądzenie na jego rzecz alimentów od drugiego małżonka, jeżeli znajdzie się w niedostatku. Jak rozumieć niedostatek? O niedostatku mówi się zarówno wtedy, gdy małżonek nie posiada żadnych dochodów na własne utrzymanie, ale również w sytuacji, gdy uzyskiwane przez niego dochody nie wystarczają na pokrycie wszystkich jego usprawiedliwionych (podstawowych) potrzeb życiowych. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy któregoś z małżonków drugi małżonek (niewinny) może domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, jeżeli wykaże, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (tu małżonek niewinny ma łatwiejszą sytuację, gdyż nie musi wykazywać niedostatku). Z punktu widzenia roszczeń alimentacyjnych najmniej ciekawą sytuację ma zdecydowanie małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, gdyż zostaje on pozbawiony możliwości uzyskania alimentów od współmałżonka całkowicie.

Wysokość zasądzonych alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb małżonka uprawnionego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych małżonka zobowiązanego. Z kolei te okoliczności bada Sąd w trakcie postępowania dowodowego (analiza dokumentów, zeznania świadków, przesłuchanie stron).

Jak długo trzeba płacić zasądzone alimenty na małżonka? Warto wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny między małżonkami najczęściej nie ma charakteru dożywotniego i wygasa w przypadku zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa. Ponadto, jeżeli zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to obowiązek ten wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu (UWAGA: w przypadku orzeczenia separacji takiego ograniczenia czasowego nie ma!), chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin. Jeżeli były małżonek nie spieszy się z ponownym wejściem w nowy związek małżeński, a małżonek zobowiązany został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, zostaje jeszcze możliwość wytoczenia powództwa o uchylenie/obniżenie obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka na podstawie zmiany stosunków (okoliczności), np. z uwagi na znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej małżonka zobowiązanego do łożenia alimentów lub poprawę sytuacji materialnej po stronie małżonka uprawnionego.

Warto jeszcze dodać, iż z samym roszczeniem alimentacyjnym małżonek może wystąpić zarówno w trakcie sprawy o rozwód/separację, ale i w odrębnym postępowaniu już po jej zakończeniu.

Co ciekawe, o alimenty od małżonka można wystąpić także w odrębnym postępowaniu jeszcze w czasie trwania małżeństwa bez konieczności wytaczania sprawy o rozwód czy separację. Dochodzone wówczas świadczenia pieniężne oparte są jednak na innej już podstawie prawnej niż w przypadku orzekania o rozwodzie 🙂