W związku z ostatnimi doświadczeniami z sali sądowej, gdzie wyraźnie dało się zauważyć, że strona Pozwana zupełnie nie orientowała się czym różni się sprawa o rozdzielność majątkową od sprawy o podział majątku, postanowiłam skreślić kilka słów w nadziei, że pomogą one w przystępny sposób wyjaśnić na czym polega podstawowa różnica między rozdzielnością majątkową a podziałem majątku a w przyszłości może i „zaoszczędzą” niektórym z Państwa trudnych chwil na sali sądowej, jakich niewątpliwie doświadczyła strona przeciwna w jednej z prowadzonych przez mnie spraw.

Otóż, rozdzielność majątkowa stanowi Czytaj więcej

Sprawa niby prosta, a jednak… tytułowe pytanie bywa nierzadko dość kłopotliwą sprawą dla wielu osób zainteresowanych ustanowieniem rozdzielności majątkowej na drodze sądowej. Klienci często pytają mnie: z jaką datą można ustanowić rozdzielność?  Czytaj więcej

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [KRO] z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd  rozdzielności majątkowej. Czym zatem są ważne powody?

Przez ważne powody rozumie się najogólniej takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, 4. wydanie, wyd. CH Beck, Warszawa 2015, s. 372).

Czytaj więcej

Co do zasady umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona w dowolnym czasie. Treść takiej umowy mogą zmienić nie tylko małżonkowie, ale i osoby dopiero zamierzające zawrzeć związek małżeński, które dokonały już umowy o rozdzielność majątkową. Modyfikacji dokonuje się poprzez podpisanie nowej umowy majątkowej, zawartej również w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Czytaj więcej

Z lektury wcześniejszych moich artykułów wiecie już Państwo, że w rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. Występują natomiast dwa odrębne majątki małżonków. Czas więc zadać pytanie: co nam to daje? Otóż, oznacza to tyle, że po podpisaniu umowy rozdzielności majątkowej każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie dysponuje swoim majątkiem. Może go pomnażać bądź uszczuplać wedle własnej woli. W tym ustroju majątkowym Czytaj więcej

Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: pierwszy – rozdzielność pełna i trwała oraz drugi – rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

Co do zasady w czasie trwania rozdzielności majątkowej małżeńskiej nie ma różnic między tymi dwoma rodzajami rozdzielności. Różnice te ujawniają się dopiero z chwilą ustania ustroju rozdzielności majątkowej. Wtedy bowiem jest możliwe dokonanie tzw. wyrównania dorobków, które przewiduje drugi ze wskazanych powyżej rodzajów rozdzielności majątkowej.
Czytaj więcej

Rozdzielność majątkowa co do zasady  może powstać na trzy różne sposoby.

Generalnie rozdzielność majątkową dość szybko możemy uzyskać poprzez podpisanie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej. Wówczas mamy do czynienia z zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej, na mocy której małżonkowie ustanawiają miedzy sobą ustrój rozdzielności majątkowej. Umowę taką można zawrzeć zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i już w czasie jego trwania.

Czytaj więcej

Z pewnością niejednokrotnie słyszeliście Państwo  o tym, jak ktoś ze znajomych wspominał, że ma podpisaną z żoną/mężem/partnerem(ką) rozdzielność majątkową. Czy nie zastanawiało Państwa czym tak właściwie jest ta rozdzielność, o której słyszymy? co nam takiego daje? jak ją uzyskać? a może warto wprowadzić takie rozwiązanie i w moim związku? Jeśli tak, to ten artykuł oraz następne zamieszczone w zakładce rozdzielność majątkowa są skierowane właśnie do Państwa. Zacznę od wyjaśnienia czym w ogóle jest – rozdzielność majątkowa?

Czytaj więcej