Na wstępie należy zauważyć, że głównym celem alimentów jest zaspokojenie bieżących, usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (np. dziecka, małżonka, rodzica itp.). Dlatego też najczęściej zakładając sprawę o alimenty wnosi się o zasądzenie alimentów na rzecz uprawnionego za czas od daty wniesienia powództwa i jest to klasyczna sytuacja.
Czytaj więcej