Wina w rozwodzie – skutki orzeczenia

Często zadawanym pytaniem przez osoby planujące założenie w sądzie sprawy o rozwód jest: co w zasadzie da mi orzeczenie o winie małżonka? lub: po co mi właściwie stwierdzenie tej winy?

Dla tych z Państwa, którzy mają tego typu wątpliwości postanowiłam opublikować niniejszy artykuł, w nadziei, że pomoże on uporządkować kwestie związane ze skutkami orzeczenia winy w rozwodzie i wyjaśni o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi.

 Otóż, przypisanie winy któremuś z małżonków w wyroku rozwodowym ma wpływ na:

  • kwestie alimentacyjne między byłymi małżonkami – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi: 

 

a) w sytuacji, gdy rozwód nastąpił bez orzekania o winie lub gdy sąd orzekł rozwód z winy obojga małżonków – w takiej sytuacji, każdy z małżonków, jeżeli znajdzie się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego; (Nie oznacza to jednak, że byli małżonkowie muszą po rozwodzie żyć na takiej samej stopie życiowej jak w czasie trwania małżeństwa); w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach, jednak sąd może go wydłużyć ze względu na wyjątkowe okoliczności;

b) w sytuacji gdy sąd orzekł o wyłącznej winie jednego z małżonków – w takiej sytuacji małżonek niewinny może domagać się, aby sąd zasądził alimenty na jego rzecz od małżonka wyłącznie winnego, jeżeli wykaże, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, (tutaj mamy sytuację łatwiejszą dowodowo, gdyż małżonek niewinny nie musi wykazywać, że znalazł się w niedostatku, wystarczy, że udowodni przed sądem, iż po rozstaniu się stron nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej w stosunku do sytuacji sprzed rozpadu pożycia małżeńskiego); orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków oznacza także, że małżonek uznany za wyłącznie winnego nie będzie mógł domagać się alimentów od małżonka niewinnego; w tej sytuacji nie ma również odgórnie narzuconego przepisami ograniczenia czasowego w płaceniu zasądzonych alimentów przez małżonka wyłącznie winnego, niemniej w przypadku zawarcia przez małżonka niewinnego nowego małżeństwa obowiązek ten wygasa (Uwaga! Nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonek niewinny pozostaje w konkubinacie); małżonek wyłącznie winny może ponadto wnosić o obniżenie alimentów w razie zmiany sytuacji finansowej jednego bądź obojga małżonków;

  • skuteczność odmowy zgody na udzielenie rozwodu – sąd nie udzieli rozwodu, jeżeli będzie go żądał małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, a małżonek niewinny nie wyrazi zgody na ten rozwód (chyba, że odmowa zgody będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
  • „poczucie sprawiedliwości” czyli satysfakcję z udowodnienia małżonkowi, że to on/ona jest winny/a rozpadu pożycia małżeńskiego stron (sfera emocjonalna);

Wbrew często powielanym błędnym przekonaniom zgłaszających się do mnie osób chcę w tym miejscu wyjaśnić, że orzeczenie o wyłącznej winie małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego nie ma z kolei wpływu na:

  • wysokość alimentów zasądzonych przez sąd na dzieci rozwodzących się małżonków;
  • podział majtku małżonków (co do zasady);
  • władzę rodzicielską i kontakty z małoletnimi dziećmi stron (nie ma automatycznego wpływu, co oznacza, że przypisanie wyłącznej winy za rozpad małżeństwa żonie nie przesądza o tym, że jest ona od razu złą matką i należy jej ograniczyć władzę rodzicielską).

Proszę jednak pamiętać, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie są zazwyczaj bardziej skomplikowane niż nam się wydaje i wymagają więcej czasu niż sprawy o rozwód bez orzekania o winie (nie wspominając już o kosztach). Jeżeli więc decydujecie się Państwo na wniesienie powództwa o rozwód z orzekaniem o winie wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który  poprowadzi  sprawę w sądzie, może okazać się niezwykle pomocne (a czasem i zbawienne:-) Zapraszam do skontaktowania się z moją kancelarią prawną.