Podstawowe informacje dotyczące instytucji separacji zamieściłam dla Państwa w artykule:  „Separacja – co to takiego?”. Niniejszy artykuł poświęcam natomiast tematyce różnic między separacją a rozwodem.

A zatem jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o różnicach występujących między separacją a rozwodem gorąco zachęcam do lektury tego artykułu:-)

Podstawową kwestią odróżniającą rozwód od separacji jest odwracalność charakteryzująca separację. Rozwód stanowi rozwiązanie małżeństwa w sposób definitywny, trwały. Separacja natomiast  Czytaj więcej

W postępowaniu o podział majątku wspólnego możliwe jest zgłoszenie przez stronę żądania ustalenia przez Sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Generalnie zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Co istotne przy ocenie w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się Czytaj więcej

Niniejszy artykuł stanowi nawiązanie do uprzednio opublikowanego przeze mnie artykułu „Mediacja przed rozwodem” poświęconego zmianom w przepisach prawnych dotyczącym mediacji w sprawach cywilnych. Jako, że mediacja może stanowić istotną część postępowania w sprawach o rozwód czy separację, pozwolę sobie zgłębić troszeczkę to zagadnienie. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania: czym w ogóle jest mediacja? jakie są jej podstawowe zasady? kiedy można ją prowadzić? kim jest osoba mediatora? Czytaj więcej