Na podstawie lektury wcześniejszych moich artykułów Kiedy Sąd może orzec rozwód? oraz Czy Sąd może nie dać nam rozwodu? wiecie już Państwo jakie są przesłanki do wydania przez Sąd wyroku orzekającego rozwód oraz że w pewnych określonych sytuacjach Sąd może odmówić udzielenia nam rozwodu.

Niniejszy artykuł chciałabym poświęcić natomiast tematyce skutków wyroku rozwodowego. No właśnie czy wiecie Państwo jakie dokładnie skutki niesie ze sobą orzeczenie rozwodu? Jeśli nie, to gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią zamieszczoną poniżej.

Z uzyskaniem prawomocnego wyroku rozwodowego związane są następujące konsekwencje: Czytaj więcej

Z treści artykułu „Kiedy Sąd może orzec rozwód?” wiecie już Państwo jakie są przesłanki wydania przez Sąd wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. W niniejszym artykule chciałabym pochylić się nad zagadnieniem odmowy udzielenia rozwodu przez Sąd. Czasem zdarza się, że klienci pytają mnie czy Sąd może w ogóle nie dać im rozwodu? A jeśli tak, to kiedy Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Zacznę od udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie. Otóż, tak, istnieją takie sytuacje, gdzie – z uwagi na wystąpienie pewnych okoliczności – Sąd może Czytaj więcej

Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRO) jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Cóż to oznacza? Ano to, że w każdej sprawie rozwodowej – zanim zapadnie końcowy wyrok – Sąd musi zbadać czy rozkład pożycia małżonków ma wskazane wyżej cechy. Jest to absolutna podstawa do tego, aby Sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód. Proszę jednak pamiętać, że Czytaj więcej

Niniejszy artykuł stanowi nawiązanie do uprzednio opublikowanego przeze mnie artykułu „Mediacja przed rozwodem” poświęconego zmianom w przepisach prawnych dotyczącym mediacji w sprawach cywilnych. Jako, że mediacja może stanowić istotną część postępowania w sprawach o rozwód czy separację, pozwolę sobie zgłębić troszeczkę to zagadnienie. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania: czym w ogóle jest mediacja? jakie są jej podstawowe zasady? kiedy można ją prowadzić? kim jest osoba mediatora? Czytaj więcej

W oparciu o lekturę wcześniejszych moich artykułów wiecie już Państwo, że Sąd orzekając rozwód małżonków zobowiązany jest rozstrzygnąć z czyjej winy doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego (chyba, że małżonkowie zgodnie poproszą Sąd o nieorzekanie o winie). W mojej pracy dosyć często spotykam się z pokutującym jeszcze nadal mylnym przekonaniem klientów, które brzmi mniej więcej tak: „no cóż, ja pewnie również nie byłem/am bez winy, no ale przecież przy przewinieniach mojego małżonka moja wina nic nie znaczy”. I tu nierzadko pojawia się zdziwienie: „jak to? dlaczego Sąd przypisał winę także mnie? Czytaj więcej

Nasz ustawodawca uregulował tematykę kontaktów z dzieckiem w art. 113 – 113[6]ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Co jednak kryje się pod pojęciem kontaktów? Otóż przez kontakty z dzieckiem rozumie się Czytaj więcej