Coraz częściej słyszymy o problemie wystąpienia tzw. nadpłaconych alimentów i trudnościach związanych z odzyskaniem tej kwoty przez zobowiązanego do płacenia alimentów. Z posiadanego doświadczenia w pracy adwokata wiem, że do sytuacji takiej może dojść przykładowo: gdy w sprawie o alimenty sąd I instancji zasądzi kwotę alimentów na rzecz uprawnionego w wysokości 1.500 zł mies. a na skutek apelacji zobowiązanego do płacenia alimentów sąd II instancji zmieni wyrok sądu I instancji obniżając kwotę należnych alimentów do kwoty 1.000 zł mies. począwszy od daty wniesienia powództwa do sądu;

Czytaj więcej