Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez moją kancelarię adwokacką ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania, wartości przedmiotu sporu, przewidywanego nakładu mojej pracy a także uwzględnia potrzebę dojazdów do klienta w związku z koniecznością reprezentacji przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Kancelaria zapewnia elastyczne podejście do systemu rozliczenia finansowego z klientem. Pragnę zapewnić, że przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniana jest aktualna sytuacja finansowa osoby zainteresowanej współpracą. Ponadto, na życzenie klienta, kancelaria przywiduje możliwość rozłożenia płatności na raty. Istnieje także możliwość otrzymania faktury VAT za świadczone usługi prawne.

 

Mając na uwadze fakt, że nierzadko możliwość przewidzenia czasu trwania spraw sądowych jest trudna do precyzyjnego określenia z góry, moja kancelaria proponuje klientom przede wszystkim system rozliczenia ryczałtowego, w którym podawana jest z góry określona kwota za konkretne czynności podejmowane w związku z prowadzeniem sprawy, np. za sporządzenie konkretnego pisma, opinii prawnej, reprezentację w sądzie, udział w negocjacjach itp. Przyjęty system zapewnia jasną dla klienta formę rozliczenia oraz stanowi czytelne odzwierciedlenie pobieranego przez kancelarię wynagrodzenia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie rozliczenia finansowego za świadczone usługi prawne zapraszam do skontaktowania się z kancelarią drogą telefoniczną lub mailową (informacje w zakładce KONTAKT).